Kontakt

Dane firmy:

2W Sp. z o.o.

ul. Starorudzka 12E, 93-418 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000176310, REGON: 473198091, NIP: 7291018467

Kapitał zakładowy 740.000 PLN opłacony w całości

Formularz kontaktowy: