2WPOLSKA

2W Sp. z o. o.

Ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź


Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000176310, REGON: 473198091, NIP: 7291018467

Kapitał zakładowy 740.000 PLN opłacony w całości


kontakt@2w-polska.pl

Tel: +48 42 250 53 76

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzy kontaktowym pytanie.